Distribuční systém:
Slouží ke vzdálené správě serverů. Provádí instalace, změny v databázích, vytváří dávkové soubory, zálohování, přidává oprávnění, atd..


Skládá se z těchto částí

Distribuční server:
Hlídá podle zadané tabulky přístupy klientů. Umožňuje spuštění vlastního klienta a připojení k nadřízenému systému. Tyto operace jsou nastavitelné v tabulce ukolů. Podle této tabulky se v daný den a čas spustí požadovaný úkol.


Modul client:
Spustí se pouze na příkaz Distribučního serveru. Podle předaného ukolu provede připojení k nadřízenému systému. Načte si protokol s příkazy a provede případný přenos souborů na server nebo ze serveru podle protokolu.


Modul aktualizace:
Projde přijaté protokoly a provede seznam příkazů z protokolu. Startuje další moduly.


Modul file:
Podle přijatého příkazu provádí souborové operace. To je kopírování, vytváření adresářů, mazaní, přesunutí souborů a podobně.


Modul database:
Podle přijatého příkazu provádí operace nad databází. Insert, Delete, Update,...

Další moduly se připravují.

Závěr
Distribuční systém je samostatný produkt. Jeho nasazení usnadňuje práci a automatizuje celou řadu čínností. Aktualizace databázového číselníku vzdáleného serveru, aplikací, souborů, dálkově vyžádaný export dat z databáze a pod. již není problémem.

Tento materiál slouží jako nástín různých možností a ke zvážení případnému zájemci.

Poslední změna - 20.03.2001
Copyright ©
Datok s.r.o., 2000