OBECNÉ PODMÍNKY SERVISU PC

I. Podmínky servisu
- Základní záruční doba je 6 měsíců pro spotřební zboží
- Běžná záruka je 24 měsíců
- U vybraných komponent je záruční doba až 36 měsíců.
- Záruční doba rozšířených počítačů nebo oprav, jednotlivých komponent je uvedena v dodacím listě.
- Obecné podmínky servisu se řídí ustanoveními v tomto dokumentu, dále dle příslušných podmínek "Obchodního zákoníku" .

II. Provádění servisu na základě servisní smlouvy
Pokud nevyhovují obecné podmínky realizace servisu mezi zákazníkem a dodavatelem Datok, s.r.o., (dále jen dodavatelem), může být uzavřena mezi oběmi stranami servisní smlouva, kde mohou být stanoveny jiné podmínky. Servisní smlouva může zahrnovat specificky zvýhodněné operace, platné pro obě strany smlouvu sjednávající. např.:
- při kompletním servisu PC sestav či upgrade
- při nezáručních opravách
- při dalším možném nákupu počítačů, komponent, příslušenství a pod.

III. Cena servisního rozsahu
- cena za 1hodinu servisního zásahu bez dopravy k zákazníkovi: 350 Kč
- cena za 1hodinu softwarové práce bez dopravy k zákazníkovi: 250 Kč
- cena dopravy: 5,50 Kč / 1km
- cena dopravy ve svozovém místě: zdarma

A. Doba vyřízení reklamace
1. Oznámení reklamace
- telefonicky nebo písemně s uvedením druhu závady a kontaktní osobou (reakce do 24 hodin od zadání požadavku na opravu)
2. Doba určující vyřízení reklamace začíná dnem převzetí zboží
3. Po převzetí k reklamaci (viz odstavec B) bude stanovena závada technikem :
 &nbspa) jednoduché opravy budou provedeny pokud možno na místě
 &nbspb) vyřízení reklamací vadného zboží (výměna) bude realizováno do 7 dnů, nejpozději však do 30 dnů (viz ustanovení "Obchodního zákoníku") pokud nebude stanoveno jinak v "servisní smlouvě".

B. Způsoby předání zboží (reklamace a opravy)
1. Převzetí reklamace či opravy v místě provozovny a servisního střediska Datok, s.r.o., Skácelova 2, Brno 612 00 (dále jen "servisní středisko") dodavatele ve dnech Po - Pá v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod.
2. Převzetí reklamace či opravy u zákazníka na centrálním místě v Brně do 24 hodin.
3. Převzetí reklamace či opravy ze středisek mimo centrální místo : Na písemnou objednávku (pokud nebude smluveno jinak) zákazníka zajistí dopravu dodavatel. Cena dopravy je určena bodem III.

C. Způsob provedení servisu
Reklamace bude vyřízena v co nejkratším možném termínu viz odstavec A. Při složitější opravě osobního počítače vyžadující delší časový interval je možno dohodnout jeho výměnu za servisní PC na dobu nutnou k opravě zákaznické stanice (Tyto skutečnosti je možno řešit v rámci servisní smlouvy).
Firma realizuje jakékoliv opravy, rozšíření ("upgrade") sestav a to jak vlastních, tak i dodaných jinými dodavateli.


Poslední změna - 13.06.2007
Copyright ©
Datok s.r.o., 2000-2006